Informationsblad sommaren 2017

27 juni 2017

Innehåller bland annat information gällande arbetet på BRF Gröndalsterassen och vidare information om arbetet med portarna. Det finns uppsatt i trappuppgångarna men ni finner det även här.

Inget vatten i Stjärnhusen

27 maj 2017

Sedan en stund saknar hela Stjärnhusen (och stora delar av Gröndal) vatten. Detta är pga. ett ledningsbrott vid Trekanten. Åtgärd är igång men Stockholm Vatten kan ej svara på när det är åtgärdat. De uppmanar att man håller koll på driftinformationen via deras hemsida,  http://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/

UPPDATERING: Felet åtgärdades kort efter det inträffat.

Uppdatering gällande portarna

23 maj 2017

Nu har kodlåsen installerats och vädret tillåter murarbete. Det betyder att arbetet med att montera foder och åtgärda putsskador nu kommer att påbörjas. Utöver detta kommer följande justeras och monteras:

 

- Uppställningsarmar. Tidigare fanns en krok i nedre delen av dörren men nu kommer istället en uppställningsarm monteras för att kunna ställa upp dörren.

- Justering av ljudvolym på kodlåsen. Både styrelsen och medlemmar har noterat att ljudet varit onödigt högt.

Påskriven årsredovisning för 2016

19 maj 2017

Den påskrivna årsredovisningen som samtliga har fått i sin brevlåda finns nu även digitalt här.

Gräsytor vid BRF Gröndalsterassen

19 maj 2017

Arbetet med att återställa BRF Gröndalsterassens mark börjar nå sitt slut. Ny gräsmatta har lagts och efter det kvarstår vissa planteringar och mindre markarbeten.

BRF Gröndalsterassen önskar framföra att man ej skall beträda den nya gräsmattan innan klartecken från dem har givits. Detta för att gräset ska hinna rota sig.

Årsredovisning för 2016

8 maj 2017

Finner du här. En påskriven, tryckt version kommer att delas ut under veckan.

Årets grannloppis

25 april 2017

Söndagen den 11 juni mellan klockan 12 och 16 hålls det loppis för alla grannar i BRF Stjärnhusen, BRF Utkiken, BRF Galjonsbilden samt BRF Mälarklippan.

Platsen är ytan mellan BRF Stjärnhusen och BRF Utkiken. Se närmare information här

Städning i gemensamma utrymmen

25 april 2017

Uppmärksamma medlemmar och styrelsen har den under våren noterat att städningen i våra gemensamma utrymmen varit bristfällig. Efter ett möte med Maries Puts & Städ har de lovat bättring med bland annat utökad tid för städning samt bättre kontroll.

Storstädning av tvättstuga

10 april 2017

Onsdagen 12/4 mellan 07:00-13:00 kommer en storstädning av tvättstugan att ske. Under denna tid är tvättstugan ej möjlig att använda.

Måsar

30 mars 2017

Tidigare år har föreningen haft stora problem med måsar som attackerar boende under perioden då deras ungar kläckts. Förra året anlitades Fågelgruppen för att hålla dem borta med gott resultat. I mitten av april börjar de åter sitt arbete. De kommer att vara hos föreningen en gång i veckan, 10 veckor från start.

Gå till nyhetsarkivet

Extrude Interactive AB